ภารกิจปณิธานไทย

โชคดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทย

แนวทางการขับเคลื่อน ปณิธานไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาร่วมกันบอกรักประเทศไทย