สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย

ขนาด A4

สคริปต์กระบวนการบ้านประเทศไทย บันได 10 ขั้น

ขนาด 1280*720 px.

ป้ายเวที

ขนาด 4.5 * 2 เมตร

ป้ายโครงการ

ขนาด 2.5 * 1 เมตร

บ้านประเทศไทย

ขนาด 1 * 1 เมตร

ปณิธานไทย บันได 10 ขั้น

ขนาด 1 * 1 เมตร

ต้นรักประเทศไทย

ขนาด 1 * 1 เมตร

สปอต บันได 10 ขั้น

{"playlist":[{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 1 \u0e15\u0e49\u0e19\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 30 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-01-30sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:31","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 1 \u0e15\u0e49\u0e19\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 60 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-01-60sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"1:01","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 2 \u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 30 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-02-30sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:33","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 2 \u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 60 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-02-60sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"1:01","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 3 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35 30 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-03-30sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:32","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 3 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35 60 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-03-60sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"1:01","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 4 \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 30 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-04-30sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:32","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 4 \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 60 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-04-60sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 5 \u0e15\u0e49\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 30 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-05-30sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:32","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 5 \u0e15\u0e49\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 60 sec","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/spot-05-60sec.mp3","poster_image":"http:\/\/xn--k3ciceh0czgoa1m.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/coverscript.jpg","duration":"0:51","playlistid":"playlistid-1"}]}

X-Stand-ทุนคนไทย

X-Stand-กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย