เรายึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เหล่านี้คือ…หนึ่งในความโชคดีอันสูงสุดของคนไทย ที่ได้เก...
Read More