มทบ.24

หนูเรียนพยาบาลก็อยากจะใช้ความรู้ที่เรียนมา มาดูแลคนไข้ด้วยรอบยิ้มและคำพูดที่อ่อน หวาน เพื่อให้คนไทยมีรอยยิ้มที่สดใส