มทบ.24

บ้านประเทศไทย การทำดีเพื่อสังคมก็คือการพัฒนาประเทศได้อีกแบบ คือการเริ่มจากตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นทำในแบบตนเอง