มทบ.24

จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามกำลังที่จะช่วยได้ จะเป็นพลเมืองที่ดี ถ้าเรียนจบไปจะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย