มทบ.24

ภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย ฉันจะเป็นพยาบาลที่ดีจะใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและเพื่อนมนุษย์อย่างสุดกำลัง