มทบ.46

จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด จะทำความดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์