มทบ.24

ทำความดี โดยเริ่มจากตัวเราก่อน ไม่ทำผิดกฎหมาย ทำตามระเบียบ ถ้าทำผิดแล้วก็ไม่ทำผิดซ้ำอีก ทำตัวให้มีคุณค่า และรักกันให้มากๆ